Style Switcher
Color Skins

Pozovite nas : (381) 66 400 940

Dr Marko Jakšić

Dr Marko Jakšić

Osnovne i specijalističke studije završio na medicinskom fakultetu, Univerziteta u Novom Sadu


Dr Marko Jakšić

Trenutno zaposlen u DZ Zvezdara.
Veoma zapaženu karijeru i ozbiljno kliničko iskustvo je stekao u radu sa najtežim psihijatrijskim pacijentima u okviru Specijalne bolnice za psihijatrijske bolesti u Vršcu gde je aktivno i požrtvovano učestvovao u dijagnostici i lečenju akutnih i hroničnih psihotičnih poremećaja, afektivnih i anksioznih poremećaja, graničnih poremećaja, kriznih stanja i poremećaja prilagodjavanja.
Veoma dobro iskustvo je stekao i u radu na odeljenju za lečenje bolesti zavisnosti kao i na odeljenju psihogerijatrije gde je radio u jednom periodu.
Stalno usavršavanje kroz razne edukacije i veoma zapaženo učestvovanje na domaćim i inostranim psihijatrijskim sastancima.


Srdačan i sveobuhvatan pristup pacijentu sa razumevanjem aktuelnih i hroničnih tegoba kako psihičkih tako i telesnih, čine osnov njegove profesionalne karijere.
Dr Marko Jakšić