Style Switcher
Color Skins

Pozovite nas : (381) 66 400 940

Psiholog Ana Bukva

Psiholog Ana Bukva

Ana Bukva Specijalistkinja medicinske psihologije na Klinici za rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović“ (Odelenje za neurološku rehabilitaciju).


ana bukva

Psihologiju je studirala na Varšavskom Univerzitetu i na Odelenju za psihologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu gde je i diplomirala.
Specijalizaciju iz medicinske psihologije završila je na Medicinskim fakultetu u Beogradu.


Govori engleski jezik.

Ima višegodišnje iskustvo u rehabilitaciji neuroloških pacijenata i pacijenata sa moždanim oštećenjima.
Psiholog Ana Bukva