Style Switcher
Color Skins

Pozovite nas : (381) 66 400 940

Asist. dr sci med. Andrej Ilanković

Asist. dr sci med. Andrej Ilanković

Specijalista psihijatrije, Dr Andrej Ilanković je specijalista psihijatrije u Klinici za psihijatriju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije (Odeljenje za organske mentalne poremećaje), kao i asistent na predmetu psihijatrija na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.


Ima opsežno iskustvo i stručnost na polju kliničke psihijatrije, organskih mentalnih poremećaja, neuropsihijatrije i psihijatrijskih poremećaja i poremećaja ponašanja udruženih sa neurološkim oboljenjima (posebno epilepsijom).


Autor je i koautor velikog broja stručnih radova, monografija, poglavlja udžbenika i predavač na mnogim stručnim internacionalnim i domaćim kongresima i edukacijama.

Primarni cilj mi je dobrobit i interes pacijenta u skladu sa etičkim principima, a posebno se zalažem za integrativni pristup u psihijatriji, kao i medicini uopšte.
Asist. dr sci med. Andrej Ilanković