Style Switcher
Color Skins

Pozovite nas : (381) 66 400 940

Mr sci. dr SNEŽANA ALČAZ

Mr sci. dr SNEŽANA ALČAZ

je specijalista neuropsihijatrije. Završila edukaciju iz Kognitivno bihejvioralne psihoterapije, Autogenog treninga, kao i prvi level EMDR


Snezana Alčaz

Radila u NPB “Kovin”, prvo kao klinički lekar, potom kao specijalizant, a kasnije kao specijalista neuropsihijatar. Od 1993. do 2021. je radila u U Specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti, poslednjih godina kao načelnik službe za stacionarno lečenje.


Bavi se lečenjem različitih adikcija (narkomanija, alkoholizam, zavisnost od duvana, zavisnost od kocke, interneta i pornografije). Takođe se bavi farmako i psihoterapijom anksioznih, afektivnih i drugih psihijatrijskih poremećaja.
Stalni sudski veštak je od 2003. godine.

Objavila je niz radova u domaćim i stranim časopisima i učestovavala na domaćim i stranim kongresima.
Mr sci. dr SNEŽANA ALČAZ